Gabriela van Ruiten Hajnová

Gabriela van Ruiten Hajnová

O zvířata, psy především, jsem projevovala zájem již od nejútlejšího dětství, svolení mít svého vlastního psa jsem ale od rodičů dostala až ve dvanácti letech. Od toho okamžiku jsem se začala se seriozností mně vlastní věnovat všemu co souvisí s kynologií. Záhy jsem si odbyla na brněnském výstavišti mou premiéru ve výstavním kruhu, to že se mi dostalo cti posuzovat právě na tomto místě "světovku" je pro mne velmi symbolické.

V roce 1990 jsem si nechala zaregistrovat název chovatelské stanice Garex, původně zaměřené hlavně na chov Skotských teriérů a Briardů, od poloviny devadesátých let je ale středem mého zájmu naše národní teriérské plemeno Český teriér. Ikdyž jsem se vzhledem k mému náročnému povolání lékařky nemohla věnovat chovatelským aktivitám tak intenzivně jak bych chtěla, podařilo se mi v uplynulých třiceti letech odchovat několik kvalitních vrhů - kvalitních co do exteriéru, ale v neposlední řadě povahy a pracovních vloh. Jako vystavovatel jsem aktivní více než čtyřicet let, za tu dobu jsem získala s mými psy řadu titulů i z těch nejprestižnějších výstav.

Dlouhá léta jsem (profesně) působila v Nizozemsku, kde jsem také absolvovala výuku rozhodčího exteriéru a v roce 2005 získala mojí registraci. Postupně jsem si rozšířila aprobaci na celou FCI III skupinu, ve Velké Británii mi Kennel Club udělil status A1 specialistky pro České teriéry se svolením zadávat čekatelství šampiona.

Teriéry jsem dosud posuzovala ve většině evropských zemí, jak na výstavách speciálních (za všechny bych chtěla jmenovat teriérskou speciálku při WDS Amsterdam, TerriEri ve Finsku, National d’elevage ve Francii nebo klubovou výstavu Českých teriérů ve Velké Británii), tak i na řadě výstav mezinárodních (opět za všechny například ENCI Winner v Itálii).

Kromě posuzování zajišt’uji v rámci Klubu chovatelů Českých teriérů různé přednášky o našem národním plemeni a jsem členem chovatelské komise.

Spolu manželem, rodilým Holanďanem, žijeme s našimi teriéry (Českými a Airedale) na statku v západních Čechách, kde se věnuji i mým dalším koníčkům: koním a zahradničení.