Gabriela Ridarčíková

Gabriela Ridarčíková

I am a board member of the Slovak Kennel Club, Chairman of the Board of Judges of SKJ, Vice President of the Union of Kennel Clubs, President of the Slovak Dobermann Club, a delegate of the SKJ in the FCI Judges Commission and an international judge for the all breeds. I have judged many times at the World and European dog shows. My kennel „z Tomky“ was founded on August 17th, 1975. The beginning of my breeding was connected with my favorite breed, the Boxer. As late as in the eighties my dream came true and the beautiful breed of Dobermann proudly walked by my side. We have bred several international champions and champions of different countries, but for me the most important is that wonderful feeling of making so many people happy by having a puppy from us, while these puppies made their lives better and happier.


Som členkou Prezídia Slovenskej kynologickej jednoty, predsedkyňou Zboru rozhodcov SKJ, viceprezidentkou Únie kynologických klubov, delegátkou SKJ v FCI komisii pre rozhodcov, prezidentkou Slovenského Doberman klubu a medzinárodá rozhodkyňa s aprobáciou posudzovať všetky plemená psov. Niekoľkokrát som posudzovala na svetových a európskych výstavách.

Moja chovateľská stanica "z Tomky" bola založená 17. augusta 1975. Začiatok môjho chovu súvisel s mojím obľúbeným plemenom Boxer. Až v osemdesiatych rokoch sa môj sen splnil a krásne plemeno Doberman hrdo kráčalo po mojom boku.

Odchovali sme niekoľko medzinárodných šampiónov a šampiónov rôznych krajín, ale najdôležitejším pre nás je ten úžasný pocit, že naše šteniatka urobili život mnohých ľudí lepší a šťastnejší.