Iva Černohubová

Iva Černohubová

I have been interested in animals since my childhood and my love of dogs stayed with me all my life. I was allways fascinated by variety of dog breeds. In 1986 I purchased my first Basset Hound and studying them along with other canine breeds became an important part of my life and that my family. Our kennel Bohemia Horrido was founded in 1992 and has a long list of champions Basset Hounds and Braque d´Auvergne. Today I can watch with pleasure the succes of my daughter Eva, who is following the breeding and is, along with others, an author of the official logo of the world show 2021.

I was a founder member of Basset Club CZ in 1991 and since 2008 I am secretary of Scenthound Club CZ. I translate F.C.I. breed standards for czech kennel club ČMKU. In 1998 my first and only original book about Basset Hounds in my native language was published. Its extended edition concerning all Basset breeds was published in 2012.

I started my judging career in 2001 and now I am international F.C.I. judge for F.C.I. groups 6 and 7. I never miss an oportunity to extend my knowledge. I have attended several judge seminars by UK, American and Australian lecturers and accredited trainers in my country as well as in England and USA.

I judged many scenthound and pointing breeds on international, national, special and club shows in Czech Republic, Slovakia, Austria, Germany, Switzerland, Poland, Lithuania, Denmark, Hungary, Italy, Portugal, United Kingdom, Russia and Australia, mostly of Rhodesian Ridgebacks, Beagles, Basset Hounds, Dalmatians and Weimaraners.

I feel honoured to be invited to the world show in my native country and I am looking forward to judge such an unique and popular breed – Dalmatians.


Od dětství mne zajímala zvířata a láska ke psům mne provází celým životem. Vždy mne fascinovala pestrost psích plemen. V roce 1986 jsem si pořídila svou první fenu baseta a kynologie se postupně stala významnou částí života mého i mojí rodiny. Naši CHS Bohemia Horrido jsem založila r.1992 a má na kontě mnoho šampionů plemene bassethound a auvergnéský ohař. Dnes se mohu těšit z úspěchů mé dcery Evy, která pokračuje v chovu a je m.j. autorkou loga naší světové výstavy 2021.

V r.1991 jsem byla jednou ze zakladatelů Basset klubu a od r.2008 jsem jednatelkou Klubu chovatelů honičů. Pro ČMKU překládám standardy plemen FCI. V roce 1998 byla vydána moje první originální česká kniha o basetech, jejiž rozšířené vydání zaměřené na všechna plemena basetů vyšlo v roce 2012.

Rozhodčím z exteriéru jsem od roku 2001, mám aprobaci na skupiny FCI č.6 a 7. Nevynechám jedinou příležitost si rozšířit obzory – účastnila jsem se seminářů s anglickými, americkými i australskými lektory u nás, Velké Británii i USA.

Posuzovala jsem mnoho plemen honičů a ohařů na mezinárodních, národních, speciálních a klubových výstavách v ČR, Slovensku, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Polsku, Litvě, Dánsku, Maďarsku, Itálii, Portugalsku, Velké Británii, Rusku a Austrálii, nejvíce rhodeských ridgebacků, bíglů, basetů, dalmatinů a výmarských ohařů.

Je mi velkou ctí být pozvána na světovou výstavu v mé rodné zemi a posuzovat tak unikátní a oblíbené plemeno, jako je dalmatin.