Linda Voláriková

Linda Voláriková

I got my first dog, an English Springer Spaniel, in 1989, and I have been deeply involved with everything concerning dogs ever since then. I won the search and rescue championship in Slovakia with this Springer and we also tried agility.

My first show dog was an American Cocker Spaniel just two years later. Didn't have much success with him, but fell in love with this breed so much that I breed and show them till the present time. Under my prefix LAYTON in very limited breeding, I have bred so far 57 champions, including 36 Interchampions, several all-breed Best in Show winners and a World Show Best of Breed. I have also bred one litter of Dobermanns out of my beloved bitch Petra z Tomky, with which I also actively worked.

I started judging in 2002, my first breed was, of course, the American Cocker Spaniel. Since then I am approved to judge many more breeds and I have been honoured to judge in almost 40 countries, including European shows and World Shows. I like judging also the junior handling competition, as I very much appreciate the devotion of the young people to the dog world.

At many shows, not only in Slovakia, but also at World, European or other important winner shows, I have acted as the main ring announcer, which gives me so much experience in looking at the dogs closely, but also studying the different breeds in detail, as I like doing a lot of preparation work prior to the job.

I represent my kennel club as a delegate at the FCI general or section assemblies and also in the FCI breeding commission.


Svojho prvého psa, anglického špringeršpaniela, som dostala v roku 1989, a odvtedy ma zaujíma akékoľvek kynologické dianie. S týmto psom som vyhrala juniorské majstrovstvá Slovenska záchranárskych psov a vyskúšali sme si spoločne aj agility.

Mojím prvým výstavným psom bol o dva roky neskôr americký kokeršpaniel. Nedosiahla som s ním veľké úspechy, ale natoľko som sa zaľúbila do tohoto plemena, že ho dodnes chovám a vystavujem. Pod hlavičkou mojej chovateľskej stanice LAYTON sa pri veľmi limitovanom chove narodilo už 57 šampiónov, z toho 36 interšampiónov, niekoľko víťazov BIS a tiež BOB zo svetovej výstavy. Odchovala som aj jeden vrh dobermanov po mojej milovanej sučke Petre z Tomky, s ktorou som tiež aktívne pracovala.

Posudzovať som začala v roku 2002, mojím prvým plemenom bol, ako inak, americký kokeršpaniel. Odvtedy som urobila skúšky na mnoho ďalších plemien, v súčasnosti posudzujem päť kompletných skupín FCI a som oprávnená vyberať BIS. Mala som tú česť posudzovať v takmer 40 krajinách sveta, vrátane európskych a svetových výstav. Veľmi rada tiež posudzujem junior handling.

Na mnohých výstavách, nielen na Slovensku, ale taktiež na európskych, svetových a ďalších významných výstavách vo svete, som pôsobila ako moderátorka záverečných súťaží. Táto skúsenosť mi veľa dáva a pomáha aj v posudzovaní, pretože mám možnosť sledovať tie najlepšie psy v záverečnom kruhu z blízka, a tiež študijná príprava na moderovanie mi poskytuje množstvo informácií o rôznych plemenách.

Mala som tú česť mnohokrát reprezentovať svoju krajinu na Generálnych a sekčných zasadnutiach FCI a tiež pôsobím ako členka chovateľskej komisie FCI.