Miroslav Guniš

Miroslav Guniš

I started judging in 1984 and I judge groups 9 and 10 and some breeds from groups 3 and 5. I have judged at all types of shows in the surrounding countries. I very much appreciate that I have been invited to judge at world and European shows, too. The first breed I bred was a Miniature Pinscher. Since 1984 I started breeding medium Poodles, different varieties, apricot, brown and white. Beside that I also bred Whippets and Silky Terriers. As pets I had several different breeds, for example Maltese, Pekingese, Collies. Recently I have a Wirehaired Foxterrier and Chihuahuas.


Ako medzinárodný rozhodca som začal pôsobiť po roku 1984. Posudzujem skupiny IX a X a vybrané plemená zo skupín III a V. Posudzoval som na všetkých výstavách v okolitých krajinách. Veľmi si vážim, že som bol delegovaný na svetové a európske výstavy psov. Ako prvé plemeno, ktoré som choval bol malý hladkosrstý pinč. Od roku 1984 so začal chovať pudle stredné. Postupne pribúdali farebné rázy: apricot, hnedý a biely. Okrem toho som sa intenzívne venoval chovu vipetov a silki terierov. Ako miláčikov som okrem toho choval viacero plemien napr. maltézsky psík, pekinéz, kólie. V poslednom čase chovám fexteriera hrubosrstého a čivavy.