Soňa Heldová

Soňa Heldová

My father, who was an active hunter and breeder of Bohemian wire-haired pointing griffon and German shorthaired pointers, introduced me to the charm of cynology. My first dog was a Bohemian wire-haired pointing griffon - Darko. Nevertheless, I was tempted by sports cynology and German shepherds. I don't even know how, but on one way to buy a NO puppy again, I bought my first Russian female, it was in 1992. It all started there, the Russians just charmed me.

In breeding, I try to ensure that natural beauty meets health. The puppies of the new owners make me happy and many of them also become family friends. I perceive dog shows from the point of view of the exhibitor, breeder and as a judge. In my free time I like to travel and discover new countries.


Do čara kynológie ma zasvätil môj otec, ktorý bol aktívnym poľovníkom a choval českého fúzača a nemeckého krátkosrstého stavača. Mojím prvým psom bol český fúzač – Darko. Aj napriek tomu ma zlákala služobná kynológia a nemecké ovčiaky. Ani neviem ako, ale pri jednej ceste kúpiť si opäť šteňa NO som si kúpila prvú sučku rusáka, bolo to v roku 1992. Tam sa to všetko začalo. Rusáci si ma proste opantali.

V chove sa snažím o to, aby sa krása stretávala so zdravím. Šteniatka u nových majiteľov mi robia radosť a z mnohých sa stávajú aj rodinní priatelia. Výstavy psov vnímam z pohľadu vystavovateľa, chovateľa a rozhodcu. Vo svojom voľnom čase rada cestujem a spoznávam nové krajiny.