Svatava Beránková

Svatava Beránková

I am simply interested in anything that concerns the dog world. I've been a hound breeder myself since 2008. When it all started with our first Bloodhound dog, but she was alone and needed a friend and basically. I accidentally brought a breed of Porcelaine, at that time in the Czech Republic practically unknown, rare breed. Finally, three other Porcelaines joined to our pack. So far, I have had eleven litters of this breed and still working on breeding, with an emphasis on trying to revive imported blood, which is more than a necessity for a rare breed. It is a great honour to me and the pleasure of breeding my kennels getting to the USA where they built a strong base for new local litters. Also, in Russia, Sweden, England and other countries, this breed, even thanks to my contribution, it has begun to succeed. Our dogs are successful at international, both European and World Dog Shows. I am convinced that these successes are due to the fact that more people interested in this breed, they have contributed to the Porcelaine breed, which is very pleasing to me.

I am a member of the Scenthound Club Czech Republic and actively participate at various Dog Shows in many European countries. I personally brought another three breeds from France. The first French Poitevin breed and later I added a couple on which I bred the historically first litter of this breed East of France. I was also able to get the breed of Gascon Saintgeois, which has not been so far in Bohemia or Slovakia, for my friends. The other two breeds that I managed to import and allow them to introduce as new breeds in our homeland are the Blue Gascony Basset (Basset bleu de Gascogne) and the very rare Ukrainian Odis breed (non FCI). Since 2018 I became the FCI judge. My first breed I started specialized in of course it was breed Porcelaine. Now I am still studying and passing exams for other breeds in FCI 6 that I would like to complete.

I am convinced that the efforts of every breeder & dog lover should be to contribute something new and help keeping the breeders and lovers of hounds (and dogs at all) ever expanding.


Zajímám se o vše, co se psího světa tyče. Jsem sama chovatelkou honičů od roku 2008, vše začalo s naším prvním psem Bloodhoundem, který byl sám a potřeboval kamaráda a zcela náhodou jsem si přivezla plemeno Porcelaine, v té době v České republice ne moc známe plemeno. Posléze do naší smečky přibily ještě tři Porcelaine, doposud jsem odchovala devět vrhů a stále na plemenitbě pracuji, se snahou oživení importované krve. Odchovy z naší chovatelské stanice se dostaly do USA, kde vybudovaly silnou základnu pro další nové vrhy, tak též jako v Rusku, Švédsku a Anglii atd. Naši psi vítězí na mezinárodních, Evropských a Světových výstavách, ale cele je to o tom, že do tohoto plemene začalo hodnotně přispívat více zájemců o toto plemene což mě velice těší.

Jsem členkou Klubu Honičů a aktivně se účastním na různých psích akcích. Sama osobně jsem přivezla z Francie tři další plemena – první jedince plemene Poitevin, které sama chovám, odchov třech vrhů tohoto plemene a další plemena Gascon Saintqeois a Modrý Gaskoňský Baset, která jsou momentálně chována na Slovensku. Myslím si, že snahou každého kynologa je přispět něčím novým, aby se stále základna chovatelů a milovníků honičů stále rozšiřovala. Od roku 2018 jsem se stala rozhodčím pro posuzovaní exteriéru psů. Mým prvním plemenem rozhodčího se samozřejmě jako se stalo plemeno Porcelaine a dále rozšiřuji ve skupině FCI 6.

Jsem přesvědčena, že veškeré úsilí každého chovatele a milovníka psů by mělo přispívat něčím novým a pomáhat chovatelům a milovníkům těchto plemen expandovat.