Václava Rybárová

Václava Rybárová

Zvířata, rostliny a vlastně celá příroda mě provázela dětstvím. Ale teprve před 20 lety mi pes jménem Chulli Bajami změnil celý můj život. Díky němu jsem se stala vystavovatelkou, pak chovatelkou, členkou výboru Klubu chovatelů málopočetných plemen psů, organizátorkou výstav a nakonec rozhodčí exteriéru psů.

Vlastním chovatelskou stanici Chulli Bohemia. Původní název moskevský dlouhosrstý toyteriér se po uznání FCI změnil na ruský toy. Moje odchovy žijí v různých zemích a některé moje fenky pomohly rozšířit chov ruských toyů v Západní Evropě. Díky nim jsem získala i mnoho zahraničních přátel a naučila jsem se anglicky.

V roce 2005 jsem prvně pomáhala s organizací a propagací výstavy FCI neuznaných plemen. Tehdy tam patřila i většina našich národních plemen – chodský pes, český strakatý pes, český horský pes a pražský krysařík. Cítím se být patriotkou, mám ráda česká národní plemena a také je moc ráda posuzuji. Velice mě potěšilo, když v roce 2019 FCI prozatímně uznala chodského psa i pražského krysaříka.

Je pro mě velkou ctí, že na Světové výstavě psů v Brně 2021 mohu posuzovat naše nejmenší národní plemeno. Milí krysaříci, těším se na vás a přeji všem hodně úspěchů!


Animals, plants and, in fact, all of nature accompanied me through my childhood. However, it wasn't until some 20 years ago that a dog named Chulli Bajami changed my whole life. Thanks to him, I became at first an exhibitor, then a breeder, a member of the committee of the KCHMPP club, an organiser of exhibitions and finally I became a dog show judge.

My kennel is called Chulli Bohemia, originally I was breeding the Moscow longhaired toy terrier, but now, after the recognition of the FCI, the breed’s name changed to Russian toy. My litters live in many different countries and I’m thrilled that some of my bitches have helped expand the breeding of Russian toys across the Western Europe. It’s thanks to my four-legged babies that I also gained many foreign friends and practiced speaking English.

It was in 2005 when I first helped with the organisation and promotion of the FCI exhibition of unrecognized breeds. At that time, most of our national breeds still belonged there - Bohemian shepherd, Bohemian spotted dog, Bohemian mountain dog and Prague ratter. I’m a patriot, I cheer for Czech national breeds and I love judging them. I was very pleased when the FCI temporarily recognized the Bohemian shepherd and the Prague ratter back in 2019.

It is a great honor for me that I can judge our smallest national breed at the World Dog Show in Brno 2021. Dear ratters, I look forward to seeing you and wish you all a lot of success!