Viera Staviarska

Viera Staviarska

My first dog was a Dalmatian and I am still a big fan of this breed. But as a breeder, I am loyal to the Shar pei ever since I saw my first female as a puppy. It’s been more than 25 years. They have a place in our house forever. In breeding I very strictly focus on health, as well as for a nice conformation. New owners become our family friends. I always try to be with them and help as much as possible. I am happy; they repeatedly come back and enjoy puppies from our kennel.

I was honored to judge at many shows. Impossible to count the total number. Because I have a lot of experience as a breeder, a judge and an exhibitor, I understand all sides of “the coin”. With love and respect to the breeds, owners and exhibitors, I have judged big specialty shows in many countries, many international, national shows cross Europe, European shows and a World dog show.

In private life I am working as a marketing director. I love gardening, DIY, photography and reading of non-fiction literature. But I prefer to be in my garden with my beloved dogs….


Môj prvý pes bol dalmatín a doteraz som veľkým fanúšikom tohto plemena. Ako chovateľ som však ostala lojálna šarpejom. Toto plemeno si ma získalo od prvého momentu, ako som uvidela svoju prvú sučku ako šteňa. Je tomu už viac ako 25 rokov. Od vtedy majú v našom dome svoje stále miesto. V chove sa veľmi prísne zameriavam na zdravie a rovnako hľadám cestu k jeho spojeniu s krásou. Majitelia našich šteniatok sa stávajú našimi priateľmi. Som rada, že sa k nám vracajú po šteniatko opakovane.

Posudzovala som na veľa výstavách, ťažko spočítať na koľkých. Pretože som chovateľ, rozhodca, ale aj vystavovateľ, rozumiem „ obom stránkam mince“. S láskou a úctou k plemenám, majiteľom a vystavovateľom som posúdila veľa špeciálnych výstav, medzinárodných a národných výstav naprieč Európou. Bolo mi cťou byť rozhodcom na európskych a svetovej výstave.

V súkromnom živote pracujem ako marketingový manažer. Milujem záhradníctvo, DIY, fotografovanie a čítanie literatúry faktu. Ale najradšej trávim čas vo svojej záhrade so svojimi milovanými psami ....