Vlado Piskay

I am involved in “dog world” since my childhood. My first dog was Dachshund shorthair, then English springer spaniel, Dachsbracke and Slovensky kopov.

I am a dachshund breeder since 1992 – kennel Arvin dvor. As a veterinarian I am always in connection with animals. It was something normal to be involved in breeding process and to be member of breed clubs as chairmen of breeds and judge as well.

Currently we have at home dachshunds and shar peis.

Currently I am a President of Regional kennel Club - MKK Slovakiadog

I am a Show Judge since 1998. Since 2016 All-round Judge of FCI.

I have judged all type of shows in many countries: Austria, Azerbaidjan, Belarus, Belgium, Croatia, Czech rep., Denmark, Estonia, Finland, Georgia, Germany, Greece, Hungary, India, Italy, Latvia, Lithuania, Netherlands, North Macedonia, Poland, Romania, Russia, San Marino, Slovakia, Slovenia, Ukraine, Vietnam

I have judged at WDS Bratislava 2009, WDS Budapest 2013, EDS Brno 2014, EDS Brussels 2016, EDS Kyiv 2017, WDS Leipzig 2017, WDS Amsterdam 2018, EDS Warsaw 2018.


„Svet psov“ ma zaujal už od detstva. Mojím prvým psom bol jazvečík hladkosrstý, neskôr som vlastnil anglického špringeršpaniela, jazvečíkovitého duriča a slovenského kopova.

Som chovateľom jazvečíkov od roku 1992 - chovateľská stanica Arvin dvor. Ako veterinár som bol vždy v spojení so zvieratami a v kynológii som sa postupne zapojil do klubového diania viacerých klubov ako poradca chovu a tiež rozhodca z výkonu, aj exteriéru psov.

V súčasnosti som predseda MKK Slovakiadog.

Som rozhodcom pre exteriér psov od roku 1998. Od roku 2016 som rozhodcom pre všetky plemená FCI.

Posudzoval som všetky typy výstav v mnohých krajinách: Rakúsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, India, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Severné Macedónsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina, Vietnam

Posudzoval som na WDS Bratislava 2009, WDS Budapest 2013, EDS Brno 2014, EDS Brusel 2016, EDS Kyjev 2017, WDS Lipsko 2017, WDS Amsterdam 2018, EDS Varšava 2018.