Soutěž Junior Handling

Soutěž Junior Handling, mladých vystavovatelů, se řídí pravidly FCI pro soutěže Junior handling pro světové a sekční výstavy.

Každý výstavní den budou probíhat předvalifikační kola této soutěže, do kterých se mohou přihlásit mladí vystavovatelé ve věku od 10 let do 17 let. Semifinále a finale o titul Světový vítěz v Junior Handlingu 2021 se bude konat v závěrečném kruhu odpoledne v neděli 3. října.

Mladí vystavovatelé reprezentující své národní kynologické organizace FCI členských zemí jsou automaticky kvalifikováni do finále a nemohou se účastnit předkvalifikačních kol během všech výstavních dnů Světové výstavy v Brně 2021. Aby mladý vystavovatel mohl reprezentovat svou zemi, musí být zaslána autorizovaná přihláška, správně vyplněná, podepsaná a orazítkovaná národní kynologickou organizací, kterou mladý vystavovatel reprezentuje. Každá národní kynologická organizace má právo poslat pouze jednoho reprezentanta. Účast národních reprezentantů je zdarma. Každý reprezentant musí být občanem reprezentující země.

Všichni mladí vystavovatelé ve věkovém rozmezí 10 – 17 let účastnící se předkvalifikačních kol musí vyplnit přihlášku online. Cena za přihlášení je 20€/den. K účasti opravňuje zpětně odeslaný vstupní list, jako potvrzení přihlášky. Každý den během předkvalifikace budou vybráni tři nejlepší, kteří postoupí do nedělního semifinále, tito postupující se dále nemohou zúčastnit předkvalifikačních kol v dalších dnech, ikdyž jsou přihlášeni, poplatek za přihlášení nebude vrácen.

Denní otevřená soutěž (předkvalifikační kola)

Každý den budou vybráni tři mladí vystavovatelé bez umístění v pořadí. Tito tři mladí vystavovatelé postupují do semifinále, které se bude konat v neděli odpoledne. Tento výběr provádí rozhodčí kvalifikovaný na daný den.

Semifinále

Semifinále se bude konat poslední den, před finále Junior Handlingu. Pět nejlepších mladých vystavovatelů bude kvalifikováno bez stanovení pořadí do finále. Těchto pět vybraných bude soutěžit ve finále soutěže Junior Handling o titul společně s reprezentanty národních kynologických organizací.

Předposouzení reprezentantů národních kynologických organizací

V neděli bude probíhat předposouzení reprezentantů národních kynologických organizací v závěrečném kruhu dle denního programu.

Finále

Finále soutěže Junior Handlingu musí být součástí posledního dne Světové výstavy v Brně 2021 a bude probíhat v závěrečném kruhu. Toto finále proběhne těsně před posouzením skupin a Best in show soutěže.

Pět nejlepších mladých vystavovatelů ze semifinále bude soutěžit ve finále společně s reprezentanty národních kynologických organizací.

Rozhodčí vybere pět nejlepších mladých vystavovatelů na Světové výstavě v Brně 2021 a řádně je umístí. Vítěz získá titul Světový vítěz v Junior Handlingu 2021.

Další možností pro mladé vystavovatele je zúčastnit se ve středu 29. září, jako součást CACIB výstavy Brněnka, soutěže mladých vystavovatelů, kde budou soutěžit o titul Vítěz Junior handlingu CACIB výstavy Brněnka. Tato soutěž není kvalifikací do semifinále na Světové výstavě. Cena za přihlášku do soutěže je 20€ /den.

Psi pro Junior Handling musí být přihlášeni a posouzeni na Světové výstavě 2021 nebo na CACIB výstavě Brněnka 2021.

Uzávěrka přihlášek je 30. července 2021.

Program Junior handlingu

CACIB výstava - Středa
CACIB výstava Vítěz Brněnky 2021 - Rozhodčí: Kučerová Petra

Světová výstava - Čtvrtek
1. předkvalifikační kolo - Rozhodčí: Zdenka Jílková

Světová výstava - Pátek
2. předkvalifikační kolo - Rozhodčí: Kristína Vaníčková

Světová výstava - Sobota
3. předkvalifikační kolo - Rozhodčí: Catarina Castro (Pt)

Světová výstava – Neděle
4. předkvalifikační kolo – Rozhodčí: Martina Hegr Klivarová

Světová výstava Semifinále - Rozhodčí: Veronika Chrpová
Světová výstava Finále - Rozhodčí: Veronika Chrpová